Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
 
Πρόγραμμα
Ομάδες Εργασίας
Ολομέλεια-Συμμετέχοντες
Ομιλίες - Εισηγήσεις -
Συμπεράσματα
Επιτροπές
Χορηγοί
Γραφείο Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Ανταγωνιστικότητα και Κοινή Γνώμη

Τι πιστεύει ο απλός άνθρωπος για την ανταγωνιστικότητα, πως τον επηρεάζει στη καθημερινή του ζωή, πως πιστεύει ότι μπορεί να βελτιωθεί
Αυτά και πολλά άλλα συναφή ζητήματα, είναι πολύ κρίσιμα για την διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Απαντήσεις στα θέματα αυτά προσπαθήσαμε να πάρουμε από μια πανελλήνια έρευνα κοινού, που οργάνωσε η εταιρεία δημοσκοπήσεων MRB, για λογαριασμό του Ανοιχτού Φόρουμ 05, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάσθηκαν και σχολιάσθηκαν από ειδικό πάνελ τη δεύτερη μέρα των εργασιών.

Η έρευνα αυτή είχε δυο φάσεις :
1) Την ποιοτική, που διερευνά τις τάσεις και δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα στην κοινωνία σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και
2) Την ποσοτική μέσω ειδικού ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.220 ατόμων.

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MRB (Αρχείο PPT, 1,12 MB)

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣMΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Αρχείο DOC, 137 KB)

3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ MRB-ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ 2005 (Αρχείο DOC, 118 Kb)

Αρχική σελίδα

 

 
Designed and developed by ChannelDoubler