Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
 
Πρόγραμμα
Ομάδες Εργασίας
Ολομέλεια-Συμμετέχοντες
Ομιλίες - Εισηγήσεις -
Συμπεράσματα
Επιτροπές
Χορηγοί
Γραφείο Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Ανοικτό Φόρουμ 05 για την ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη

Πρόλογος

Τι ήταν το Ανοικτό Φόρουμ 05

Τα ερωτήματα

Διαπιστώσεις Ομάδων Εργασίας:

Ομάδα Εργασίας Ι: Μακροοικονομικό περιβάλλον
Ομάδα Εργασίας ΙΙ: Αγορές και Ανταγωνισμός
Ομάδα Εργασίας ΙΙΙ: Επιχειρηματικότητα
Ομάδα Εργασίας ΙV: Απασχόληση και Εργασία
Ομάδα Εργασίας V: Λειτουργία του Κράτους
Ομάδα Εργασίας VΙ: Ανταγωνιστικότητα και Περιβάλλον
Ομάδα Εργασίας VΙΙ: Κοινωνία της Γνώσης
Ομάδα Εργασίας VΙΙΙ: Τι εμποδίζει τις μεταρρυθμίσεις

Ε-forum

Επιτροπές Ανοικτού Φόρουμ

Κατεβάστε από εδώ ολόκληρο το κείμενο με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του Ανοικτού Φόρουμ 05

Δείτε επίσης: Ανταγωνιστικότητα και Κοινή Γνώμη

Αρχική σελίδα

 

 
Designed and developed by ChannelDoubler