Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 08, ΜΜΕ: Δεοντολογία, Κέρδος και Εξουσία
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
«Ευρώπη: Project Future»

Πώς βλέπετε την Ευρώπη στον κόσμο τα επόμενα 50 χρόνια; Πώς βλέπετε την Ελλάδα στην Ευρώπη τα επόμενα 50 χρόνια; Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει για την Ευρώπη των επόμενων 50 χρόνων. Το Ανοικτό Φόρουμ σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε, να κερδίσετε βραβεία και να δουν το έργο σας εκατομμύρια Ευρωπαίοι.

Με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ανοικτό Φόρουμ 07 με τίτλο «50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ελλάδα στην Ευρώπη, η Ευρώπη στον κόσμο», ανακοινώνει τη διεξαγωγή Διαγωνισμού Δημιουργιών με Πολυμέσα (Multimedia) και καλεί μαθητές, φοιτητές, καλλιτέχνες και γενικότερα ανθρώπους που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες να υποβάλουν τα έργα τους με θέμα: «Ευρώπη: Project Future». Ο προβληματισμός που θέτουν τα ερωτήματα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και της έρευνας για την Ελλάδα και την Ευρώπη μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός αφορά δύο ομάδες διαγωνιζόμενων: η πρώτη ομάδα είναι νέοι έως 22 ετών, ενώ η δεύτερη ομάδα αφορά άτομα άνω των 22 ετών.
Τα προς υποβολή έργα μπορούν να έχουν τη μορφή στατικών ψηφιακών εικόνων σε αλληλουχία ή διαδραστικών (interactive) εφαρμογών, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό (π.χ. Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash, Dreamweaver, Macromedia Director, Shockwave, Multimedia Games) και να υποβληθούν ως ανεξάρτητα εκτελέσιμα αρχεία. Ως αποθηκευτικό μέσο για την υποβολή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν CD ή DVD-ROMs.

Σε κάθε κατηγορία, το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το δεύτερο βραβείο από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ και το τρίτο βραβείο από έπαθλο αξίας 1.000 ευρώ.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμβολικό αναμνηστικό δώρο για τη συμμετοχή τους, ενώ τα έργα θα τύχουν προβολής μέσω εκδηλώσεων και ιστοσελίδων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Δημιουργιών με Πολυμέσα θα ανακοινωθούν στην Ολομέλεια του Ανοικτού Φόρουμ και στην ιστοσελίδα www.anoiktoforum.gr, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα έργα τους προς αξιολόγηση έως την Τρίτη 20 Μαρτίου 2007, στη διεύθυνση Μιλτιάδου 13, Χαλάνδρι 152 32, με την ένδειξη «Ανοικτό Φόρουμ 07 - Διαγωνισμός Δημιουργιών με Πολυμέσα». Έργα που θα φτάσουν στην παραπάνω διεύθυνση μετά τις 20 Μαρτίου 2007 δεν θα αξιολογηθούν και θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

Διαβάστε εδώ τους όρους και συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-6852400.

Το Ανοικτό Φόρουμ είναι ένα θεσμός που επιδιώκει την ευρύτατη δυνατή συμμετοχή, τη γόνιμη παράθεση και δημιουργική σύνθεση θέσεων και απόψεων κοινωνικών ομάδων, οργανώσεων, φορέων και ενεργών πολιτών.

Στόχος του είναι, με την προώθηση προτάσεων, λύσεων και πολιτικών, να συμβάλει στη δημιουργία ενός οράματος ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για τη σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα.


Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:

 • Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα επιλέξει τρία έργα σε κάθε κατηγορία ενώ η τελική κατάταξη των έξι έργων που θα προκριθούν θα γίνει με τη συμμετοχή του κοινού στην Ολομέλεια του Ανοικτού Φόρουμ 07, το απόγευμα της 29ης Μαρτίου 2007.
 • Για συμμετοχή, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν το έργο τους παράλληλα με το έντυπο συμμετοχής σωστά συμπληρωμένο. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές. Επιτρέπεται μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο ή ανά ομάδα.
 • Η διάρκεια των έργων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 λεπτά.
 • Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι και τα στελέχη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, οι νομικοί σύμβουλοι αυτών, η συμβολαιογράφος, η εταιρεία CIVITAS καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους, και οι συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού όλων των ανωτέρω προσώπων.
 • Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Ολομέλεια του Ανοικτού Φόρουμ 07, το απόγευμα της 29ης Μαρτίου 2007, και θα δημοσιευθούν στο επίσημο site του Ανοικτού Φόρουμ www.anoiktoforum.gr
 • Το Ανοικτό Φόρουμ 07 διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των έργων που θα βραβευθούν. Για όλα τα έργα που θα υποβληθούν, το Ανοικτό Φόρουμ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για το διάστημα από την υποβολή τους και μέχρι 31-12-2007, προκειμένου να προβληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ανοικτού Φόρουμ 07, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.
 • Τα χρηματικά βραβεία θα καταβληθούν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την τελετή απονομής, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία έγγραφη αμφισβήτηση ή τυχόν ένσταση συνοδευόμενη ιδίως από δικαστική ενέργεια οποιουδήποτε τύπου προς το Ανοικτό Φόρουμ σχετικά με την πατρότητα ή την αυθεντικότητα του έργου. Στην περίπτωση δικαστικής ενέργειας ή τυχόν διεκδίκησης στα πλαίσια αυτής του βραβείου από τρίτο, η διαδικασία καταβολής του χρηματικού ποσού του βραβείου αναβάλλεται μέχρι την αμετάκλητη περαίωση της σχετικής διένεξης και αντιδικίας. Αν διαπιστωθεί ότι ο βραβευμένος έχει ήδη βραβευτεί από άλλο φορέα για το ίδιο έργο ή ότι τα στοιχεία που ανεγράφησαν στο έντυπο συμμετοχής είναι ανακριβή, πολύ δε περισσότερο αν το βραβευθέν έργο δεν είναι δικό του ή πλήρως δικό του, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση το χρηματικό ποσό που του έχει καταβληθεί στο Ανοικτό Φόρουμ, επιφυλασσόμενου και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος του τελευταίου.
 • Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Μιλτιάδη Στάμου, Θησέως 36, Πλατεία Κασταλίας, Μαρούσι, 210-8069967.
 • Το Ανοικτό Φόρουμ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του παρόντος δελτίου συμμετοχής, την ακύρωση της διαδικασίας ή την ανάκληση των βραβείων.
 • Για πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@anoiktoforum.gr ή να καλέσετε στο 210-6852400.

Κριτήρια αξιολόγησης των έργων

 • Πρωτοτυπία και Συμβατότητα με το θέμα του διαγωνισμού: Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο ανοικτό διαγωνισμό. Θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στο θέμα του διαγωνισμού με σαφή, εύληπτο και ευρηματικό τρόπο.
 • Λειτουργικότητα: Να μην έχουν προβλήματα στην εκτέλεση από το CD/DVD, να μην εμφανίζουν λάθη εκτέλεσης, να είναι εκτελέσιμα από πληθώρα μηχανημάτων ανεξαρτήτως πλατφόρμας και μνήμης (κατώτερο 256 - 512 Mb RAM).
 • Αισθητική: Να συνάδουν με το ύφος και ήθος του Ανοικτού Φόρουμ και να μην προσβάλουν την προσωπικότητα, την εθνότητα, το φύλο και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του κοινού. Να χαρακτηρίζονται από αισθητική ποιότητα και καλλιτεχνική δημιουργία.
Αρχική σελίδα


 
Designed and developed by Thorough Interactive