Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
 
Πρόγραμμα
Ομάδες Εργασίας
Ολομέλεια-Συμμετέχοντες
Ομιλίες - Εισηγήσεις -
Συμπεράσματα
Επιτροπές
Χορηγοί
Γραφείο Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Πανελλαδική Έρευνα Κοινού του Ανοικτού Φόρουμ για την Ε.Ε.

Η έρευνα διενεργήθηκε για το Ανοικτό Φόρουμ 07 και έχει ως θέμα τη στάση των Ελλήνων πολιτών για τα 26 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ- 50 χρόνια από την ίδρυσή της ΕΕ.

Οι Έλληνες πολίτες αξιολογούν θετικά τα οφέλη τόσο από τη μέχρι σήμερα συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ (81%) όσο και από τη μελλοντική συμμετοχή της (72,2%).

Οι θετικές απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την Ε.Ε. συνδέονται με την εισροή κοινοτικών πόρων (δηλαδή με τις επιδοτήσεις) κατά 46,8 %, την παροχή ασφάλειας από εξωτερικές απειλές (41,3%), την ισχυροποίηση της χώρας στο περιφερειακό περιβάλλον (29,3%) και την οικονομική σταθερότητα λόγω της συμμετοχής μας στη συναλλαγματική
ισοτιμία (29%).

Στα αρνητικά χαρακτηριστικά, ο Έλληνας πολίτης περιλαμβάνει την ακρίβεια (74,5%), την αύξηση του αριθμού των μεταναστών (45,2%), την αύξηση της ανεργίας (42,2%), και την αύξηση της εγκληματικότητας (38,5%). Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο

Δείτε επίσης:

Πίνακες - Διαγράμματα της έρευνας

Results Presentation of the National Telephone Research

Αρχική σελίδα

 

 
Designed and developed by ChannelDoubler