Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Χαιρετισμός Δημήτρη Δασκαλόπουλου, Πρoέδρου του ΣΕΒ και Προέδρου του Ανοικτού Φόρουμ 09
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας -που εδώ και χρόνια σοβούσαν και που αποτυπώνονται στην οικονομία με τη διόγκωση του δημόσιου χρέους, την επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών, την πτώση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Και που αποτυπώνονται επίσης στην κοινωνία με την απομείωση της κοινωνικής συνοχής, την εμφάνιση ολοένα και πιο ακραίων μορφών κοινωνικών συγκρούσεων, την υποβάθμιση του πολιτικού συστήματος, την ευρύτερη κρίση των θεσμών.

Τα προβλήματα οξύνονται πλέον σε τέτοιο βαθμό ώστε είμαστε αναγκασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε αναζητώντας τολμηρές και ουσιαστικές, λύσεις -όχι υπεκφυγές. Η κρίση μας απειλεί, λοιπόν, αλλά και μας προκαλεί: προσφέρει μια μοναδική -ίσως την ύστατη- ευκαιρία να θέσουμε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες, υγιείς και μακρόχρονες βάσεις. Η κρίση θέτει όλους μας ενώπιον ευθυνών, που δεν μπορούμε να εξακολουθούμε να αποφεύγουμε.

Το Ανοικτό Φόρουμ 09 επιδιώκει να αναδείξει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όχι μόνο από την παγκόσμια κρίση, αλλά και λόγω της χρόνιας ολιγωρίας της να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της.

Το Ανοικτό Φόρουμ 09 δίνει βήμα σε όλους και ζητάει να καταγράψει και να συνθέσει απόψεις και προτάσεις.

Αν θεωρείτε ότι δεν πρέπει να μείνουμε απλοί παθητικοί δέκτες των μεγάλων αλλαγών, πάρτε μέρος στον ευρύ αυτό διάλογο καταθέτοντας και εσείς τις δικές σας απόψεις.

Αρχική σελίδα


 
Designed and developed by ChannelDoubler