Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
Η άποψή σας μετράει
Στόχοι
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Στόχοι

Πρωταρχικός στόχος του Ανοικτού Φόρουμ είναι να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί η ευρύτερη κοινωνία ως προς την ανάγκη διαμόρφωσης ιδεών και απόψεων που θα παράγουν πρακτικές προτάσεις για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.

Δεύτερος στόχος είναι να χρησιμοποιούνται τα συμπεράσματα κάθε διαβούλευσης στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ για την περαιτέρω επεξεργασία εθνικών πολιτικών που θα έχουν την υποστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων, μία προσπάθεια, δηλαδή, να μεταβούμε «από τη θεωρία στην πράξη».

Αρχική σελίδα


Αν ανησυχείτε για το σήμερα, αν προβληματίζεστε για το αύριο, ανεξαρτήτως του τι υποστηρίζετε, ελάτε μαζί μας.
 


 
Designed and developed by ChannelDoubler