Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Κείμενα και πηγές
Κάντε κλικ στους τίτλους των παρακάτω συνδέσμων για να δείτε περισσότερα ή να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης 2008 - 2011 (Ιανουάριος 2009)

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη διεθνή οικονομική κρίση και για την προώθηση νέων πολιτικών, ώστε η ελληνική οικονομία να εξέλθει από αυτή ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

Σχέδιο θωράκισης της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις
της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (15/10/2008)

Το σχέδιο θωράκισης της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το σχέδιο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ύψους έως 28 δις. Ευρώ. Έχει δύο άξονες: την αποκατάσταση της ρευστότητας (άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα) και την δυνατότητα ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συμπεράσματα της ετήσιας συνεδρίασης του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ στο Davos της Ελβετίας
(01/02/2009 - Διαθέσιμο στα Αγγλικά)

Οι εκτιμήσεις των ηγετών του κόσμου στην ετήσια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Davos είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξες για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τονίζουν την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης αντίδρασης για την σοβαρότερη κρίση σε διεθνές επίπεδο από το 1930.

Ενδιάμεσες προβλέψεις για το 2009 - 2010 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (19/01/2009 - Διαθέσιμο στα Αγγλικά)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη μειώθηκε σε ποσοστό 1% περίπου το 2008 τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη (χαμηλότερο από το ελαφρώς κατώτερο του 3% ποσοστό του 2007). Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 2% περίπου και στις δύο ζώνες το 2009 και θα αυξηθεί εκ νέου κατά 0,5% περίπου το 2010. Τα στοιχεία αυτά είναι χαμηλότερα σε σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 11 και 12 Δεκεμβρίου
2008 - Συμπεράσματα της Προεδρίας (Δεκέμβριος 2008)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου και ενέκρινε σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ισοδύναμο προς το 1,5% περίπου του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσό που αντιστοιχεί σε 200 δισ. ευρώ περίπου). Το σχέδιο αυτό συνιστά το κοινό πλαίσιο των προσπαθειών που ανέλαβαν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσουν την συνοχή τους και, με αυτόν τον τρόπο, να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε επίσης σε συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων σχετικά με την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, η οποία πρέπει να επιτρέψει να οριστικοποιηθεί η δέσμη αυτή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τα τέλη του έτους.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας
(26/11/2008)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει τα σχέδιά της για να αντιμετωπιστεί η χρηματοπιστωτική κρίση, για να επιλυθούν τα προβλήματα της ευρύτερης οικονομίας και για να καταστεί η Ευρώπη βασικός συντελεστής στην απάντηση της παγκόσμιας κοινότητας στη χρηματοπιστωτική κρίση. Στις αρχές Νοεμβρίου του 2008, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της EE συμφώνησαν όσον αφορά την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση και κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008.

Αρχική σελίδα


 
 
Designed and developed by ChannelDoubler