Τι είναι το Aνοικτό Φόρουμ;
Η άποψή σας μετράει
Στόχοι
e-Forum
Ανοικτό Φόρουμ 09, «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί»
Κείμενα και πηγές
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Τι είναι το Ανοικτό Φόρουμ;

Το «Ανοικτό Φόρουμ» είναι μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ που για πρώτη φορά έγινε τον Δεκέμβριο του 2005. Είναι ένας ζωντανός θεσμός που δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει πεδίο δημιουργικού προβληματισμού, αμφίδρομης ενημέρωσης, διασταύρωσης ιδεών, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής, βασικών προϋποθέσεων για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Το «Ανοικτό Φόρουμ» είναι δηλαδή μια συνεχής δημόσια διαβούλευση στην οποία επιδιώκεται ευρεία συμμετοχή, για τη γόνιμη παράθεση και τη δημιουργική σύνθεση θέσεων και απόψεων κοινωνικών ομάδων, οργανώσεων, φορέων και ενεργών πολιτών.

Πρωταρχικός στόχος του Ανοικτού Φόρουμ είναι να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί η ευρύτερη κοινωνία ως προς την ανάγκη διαμόρφωσης ιδεών και απόψεων που θα παράγουν πρακτικές προτάσεις για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.

Δεύτερος στόχος είναι να χρησιμοποιούνται τα συμπεράσματα κάθε διαβούλευσης στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ για την περαιτέρω επεξεργασία Εθνικών πολιτικών που θα έχουν την υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων, μία προσπάθεια, δηλαδή, να μεταβούμε «από τη θεωρία στην πράξη».

Η προσπάθεια αυτή βασίζεται κάθε φορά κυρίως σε δύο άξονες:

  1. Λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, όπου ο επισκέπτης μπορεί αφενός να ενημερωθεί για τα δρώμενα του «Ανοικτού Φόρουμ» και αφετέρου να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται και με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (e-forum).
  2. Δημόσιες συζητήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέγοντας κάθε φορά σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν τον κάθε πολίτη και την κοινωνία στο σύνολό της.

Ειδικότερα:

  • Τον Δεκέμβριο του 2005 διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Ανοικτό Φόρουμ 05 για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη.
  • Τον Ιούλιο του 2006 πραγματοποιήθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 06, μια συνάντηση-δημόσια διαβούλευση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, για ένα νέο Συνταγματικό Χάρτη που θα προωθεί την ανάπτυξη και την ευημερία.
  • Τον Μάρτιο του 2007 πραγματοποιήθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 07 «50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ελλάδα στην Ευρώπη - η Ευρώπη στον κόσμο» με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων από τη συνθήκη της Ρώμης, με την οποία δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Τον Απρίλιο του 2008 οργανώθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 08 θέτοντας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο «στόχαστρο» της θεματολογίας του διεξάγοντας έναν ουσιαστικό και μάλιστα αιχμηρό διάλογο αναφορικά με τον ρόλο, την επίδραση, τον τρόπο λειτουργίας και τη δεοντολογία -ή το δέον γενέσθαι- των Μέσων στη χώρα μας.
  • Στις 7 Απριλίου 2009 διοργανώθηκε το Ανοικτό Φόρουμ 09 με τίτλο «Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί», και με βασικό θέμα την Ελλάδα μπροστά στην παγκόσμια κρίση.
Αρχική σελίδα


Αν ανησυχείτε για το σήμερα, αν προβληματίζεστε για το αύριο, ανεξαρτήτως του τι υποστηρίζετε, ελάτε μαζί μας.
 


 
Designed and developed by ChannelDoubler